Μηχανικός Πληροφορικής (2)

Οι ασκούμενοι θα απασχοληθούν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου (UTech Lab) στους τομείς της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής και ειδικότερα θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων/προγραμμάτων σχετικών με τον προγραμματισμό και την ηλεκτρονική.

Απαιτούμενα προσόντα: Εξοικείωση με προγραμματισμό και ψηφιακά συστήματα. Άνεση στην επικοινωνία με νεανικό κοινό. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα.

Κωδικός θέσης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ: 162511

Επιθυμητός χρόνος έναρξης πρακτικής: Μάιος 2019

Μέσω της πρακτικής τους άσκησης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας του Ιδρύματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους στόχους, τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του Ιδρύματος και να αποκτήσουν μια πρώτη ουσιαστική εμπειρία εργασίας. Αποστολή βιογραφικού στο email: mamanolo@eef.edu.gr

utl