Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, σε σπουδαστές της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής των εξής αντικειμένων:

-Τεχνικός Ανελκυστήρων (γ΄ εξάμ.),

-Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα) (α΄ και γ΄ εξάμ.),

-Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων (α΄ εξάμ.),

-Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εκγαταστάσεων (α΄ εξάμ.),

-Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α΄και γ΄ εξάμ.),

-Τεχνολογία και Ελέγχου τροφίμων/ποτών (γ΄εξάμ.),

-Τεχνικός Η/Υ (γ΄εξάμ.),

-Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού (α΄ και γ΄εξάμ.)

Το συνολικό ποσό της καθεμιάς υποτροφίας ανέρχεται στις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€).

Κατεβάστε την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

υδ