Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγγραφή 2 νέων διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Τα υπό συγγραφή διδακτικά βιβλία είναι τα εξής:

  1. Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών, για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.
  2. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων, για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων των υπό συγγραφή βιβλίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους (ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1- Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 31-08-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

ιε