Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίευσε επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή 2 νέων διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Τα υπό συγγραφή διδακτικά βιβλία είναι τα εξής: 

α. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.

β. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων των υπό συγγραφή βιβλίων, υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους [ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr)] στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α ́, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 08-01-2024. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

εκ