Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγγραφή 4 νέων διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Τα υπό συγγραφή διδακτικά βιβλία είναι τα εξής:

α. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.

β. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.

γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.

δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων των υπό συγγραφή βιβλίων, υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους [ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr)] στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α ́, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 31-7-2023. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

ιε