Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγγραφή 9 νέων διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Τα υπό συγγραφή διδακτικά βιβλία είναι τα εξής:

α. ΗΓΕΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ για την ειδικότητα Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε.Ν.

β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

γ. ΔIAXEIΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

δ. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

ε. ISM-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

στ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

η. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ (SSO) - ISPS για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

θ. ΝΑΥΠΗΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΟ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων των υπό συγγραφή βιβλίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους (ή ταχυδρομικώς με συστημένη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EN ISO 9001 : 2015 No: 010150269 επιστολή) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1- Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 30-04-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

εκ