Το Ίδρυμα Ευγενίδου απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση των Παραδοτέων 3.3.1 και 3.3.2 στο πλαίσιο της πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας» με ακρωνύμιο «MARIS» που υλοποιείται υπό το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020*.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται ΕΔΩ.

*Ο Διαγωνισμός συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

ιε