Το Ίδρυμα Ευγενίδου απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.3.2 της πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας» με ακρωνύμιο «MARIS» που υλοποιείται υπό το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020*. 

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται ΕΔΩ.

*Ο Διαγωνισμός συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

ιε