Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου συμμετέχει ως εταίρος στο νέο ευρωπαϊκό έργο «Μετα-Επιστημονικοί Γραμματισμοί στην Εποχή της (Παρα-)Πληροφορίας» (“Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age"), το οποίο εντάσσεται στη Βασική Δράση 2 – Δεξιότητες και Καινοτομία του προγράμματος ERASMUS+ Teacher Academy. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να ενδυναμώσουν τους μαθητές (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) να ενεργούν ως ικανοί και αποτελεσματικοί δημοκρατικοί πολίτες σε έναν (ψηφιακό) κόσμο που κατακλύζεται από επιστημονική κακο-, απο- και παρα-πληροφόρηση. Το 3ετές έργο, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

επ