Το ευρωπαϊκό έργο SkillSea υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (Sector Skills Alliances) του προγράμματος Erasmus+ από το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε, με στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής δεξιοτήτων για τις θαλάσσιες και συναφείς δραστηριότητες τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Στο πλαίσιο του SkillSea, δημιουργήθηκε ένα σύνολο εκπαιδευτικών πακέτων, συμπεριλαμβανομένης μιας εργαλειοθήκης για την ανάπτυξη επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με το Business School of Hamburg (HSBA) ανέπτυξε πέντε (5) καινοτόμα εργαλεία ανοιχτής πρόσβασης στο πλαίσιο του έργου SkillSea, προκειμένου να βοηθήσει τους παρόχους ναυτικής εκπαίδευσης, τις/τους επαγγελματίες της ναυτιλίας και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία στρατηγικής διεθνοποίησης, στην επιλογή στρατηγικής συνεργασίας, όπως και στη στρατηγική αξιολόγηση των φορέων ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της απασχολησιμότητας του προφίλ των δεξιοτήτων. Το MET-NET είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου για την ενίσχυση της στρατηγικής για βιώσιμες μελλοντικές δεξιότητες που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου SkillSea.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

επ