Όλα τα βιβλία του ΙΜΟ (Ιnternational Maritime Organization) είναι πλέον διαθέσιμα στην Βιβλιοθήκη μας!

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου αναβάθμισε τις συλλογές της στον τομέα της Ναυτιλίας, αποκτώντας όλα τα βιβλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ (Ιnternational Maritime Organization).

Ο ΙΜΟ, ως ο αρμόδιος οργανισμός του ΟΗΕ, είναι η παγκόσμια αρχή καθορισμού προτύπων για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της διεθνούς ναυτιλίας. Η εκδοτική δραστηριότητα του IMO παρέχει στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα πολυάριθμα κείμενα (συμβάσεις, κώδικες, κανονισμούς, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές κλπ.) που εκπονήθηκαν από τον Οργανισμό.

Η διάχυση των πληροφοριών αυτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ναυτιλίας ως ασφαλούς, αποτελεσματικής και φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου μεταφοράς αγαθών σε όλο τον κόσμο.

νε