Για δεύτερη φορά το ‘Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ), μετά το 2018 στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Έρευνας Κύπρου», ο  Εθνικός Φορέας για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Τεχνολογίας UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου, και υλοποίησε στις 6/9/2022, δύο εκπαιδευτικές του δράσεις που ήδη πραγματοποιούνται με επιτυχία στο Ίδρυμα.

Παρουσιάστηκαν τα εργαστήρια:

To πρώτο μου Chatbot

Αφορά στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού βοηθού, μέσω λογισμικού που κατανοεί την φυσική, ανθρώπινη γλώσσα και αποτελεί προσομοιωτής της ανθρώπινης συνομιλίας.

“Κατασκευάζοντας Voice Applets

Πρόκειται για δημιουργία μιας μικρο-εφαρμογής φωνητικής αλληλεπίδρασης με θέμα την αναζήτηση σούπερ-ηρώων, η οποία χρησιμοποιείται μέσω ενός εικονικού βοηθού τύπου Amazon Alexa ή Google Assistant. 

Ο κ. Σπύρος Καλαμάκης, μέλος της επιστημονικής Ομάδας του UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου, ήταν ο αρμόδιος εισηγητής, στα παραπάνω εργαστήρια, στο πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού INNOVA Challenge του Προγράμματος «Καλλιέργεια κουλτούρας ΕΤΑΚ».

Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν η επίτευξη της πρώτης επαφής των μαθητών/τριών Γυμνασίων/Λυκείων/τεχνικών Σχολών με την καινοτομία παράλληλα με την ανάπτυξη και παρουσίαση ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας από τις συμμετέχουσες μαθηματικές ομάδες.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι πάγια αρωγός σε θέματα ανάπτυξης  της τεχνολογικής εκπαίδευσης και προώθησης των ΤΠΕ  και των διδακτικών μοντέλων τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης με χρήση τεχνολογικών εργαλείων.

 

 

 

 

utl