Το Ίδρυμα Ευγενίδου αναζητά Πληροφορικό/Μηχανικό με εκπαιδευτική εμπειρία για εργασία στην ομάδα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Το βασικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων στους τομείς της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής και των νέων τεχνολογιών σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Απαιτούμενα προσόντα:
-Πτυχίο Πληροφορικού/Μηχανικού Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχο.
-Εκπαιδευτική εμπειρία 1-3 έτη σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα συναφή με προγραμματισμό, ηλεκτρονική και νέες τεχνολογίες.
-Γνώση μίας ή περισσότερων γλωσσών προγραμματισμού όπως Python, C#, HTML/CSS/Javascript κ.ά.
-Γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων και εμπειρία κατασκευών σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής όπως Arduino, Raspberry Pi κ.ά.
-Ικανότητα σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.
-Έφεση προς την διδασκαλία και άνεση στην επικοινωνία με νεανικό κοινό.
-Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα.

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής με απαραίτητη αναφορά στον κωδικό θέσης: 2701 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr.

 

ιε