Ξεκίνησε σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, το «2ο Συνέδριο Ενδιαφερόμενων Φορέων στη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία», το οποίο συνδιοργανώνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με τον Διακυβερνητικό Οργανισμό «Ένωση για τη Μεσόγειο» (Union for the Mediterranean - UfM) και τη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Στο Συνέδριο συμμετέχουν 43 κράτη-μέλη της Ευρωμεσογειακής λεκάνης, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και του διαλόγου μέσω συγκεκριμένων έργων και πρωτοβουλιών για την βιώσιμη ανάπτυξη, και τη σταθερότητα.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στις σημαντικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, οι οποίες έχουν κοινό προσανατολισμό με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την γαλάζια οικονομία.  «Το Ίδρυμα Ευγενίδου αποτελεί στρατηγικό εταίρο του Ελληνικού Κράτους στη ναυτική εκπαίδευση και σε άλλα ναυτιλιακά θέματα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και σχεδιάζοντας τις νέες κατευθύνσεις που χρειάζεται η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος συμβάλλουν στη στροφή των νέων Ελλήνων προς τα τεχνικά εφαρμοσμένα επαγγέλματα, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στη γαλάζια οικονομία».

Ο κ. Ευγενίδης πρόσθεσε επίσης, ότι «στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, ιδιαίτερα στην εφαρμογή της στις νησιωτικές περιοχές της χώρα. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη διευκόλυνση της διάδοσης νέων ιδεών και μεθόδων στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, που περιλαμβάνουν τη ναυτιλία, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις λιμενικές δραστηριότητες, τη ναυπηγική, τον παράκτιο τουρισμό, τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο μια βιώσιμη και ανθεκτική γαλάζια οικονομία, στην οποία η προστασία του περιβάλλοντος θα συμβαδίζει με τις οικονομικές δραστηριότητες» και ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του με την προτροπή οι εργασίες του συνεδρίου να έχουν ως αποτέλεσμα να αποσυνδέσουν την έννοια της νησιωτικότητας με την απομόνωση. 

Στο workshop που ακολούθησε για τις απαιτούμενες δεξιότητες στην γαλάζια οικονομία, ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Ιωάννης Γκόλιας τόνισε την σημαντική συμβολή του Ιδρύματος στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων της γαλάζιας οικονομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά «Το Ίδρυμα έχει, ήδη, ξεκινήσει τον σχεδιασμό έργων που αφορούν την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της γαλάζιας οικονομίας και τον εντοπισμό των ειδικών δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη ζήτηση αλλά δεν υπάρχει η αντιστοιχία σε προσφερόμενο εργατικό δυναμικό».

Στην συνέχεια ο Διοικητής, αναφέρθηκε αναλυτικά στους τρόπους συνεργασίας των ευρω-μεσογειακων χωρών, προτείνοντας μία δέσμη 6 αξόνων δράσης που θα μπορούσαν να δώσουν μία νέα κατεύθυνση στην άμβλυνση του χάσματος υφιστάμενων και των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Γκόλιας πρότεινε την σύσταση ομάδας εργασίας ως πλατφόρμα δράσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των προσπαθειών, την αξιολόγηση των αναγκαίων δεξιοτήτων της κάθε χώρας, την σχεδίαση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης εκεί που καταγράφεται κενό δεξιοτήτων, την προώθηση των κατάλληλων προγραμμάτων κινητικότητας για φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες, την δημιουργία στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων και τέλος, την θέσπιση των κατάλληλων μηχανισμών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών ανάπτυξης των δεξιοτήτων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. 

ιε