Η περιοχή αστρογένεσης στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα, το οποίο βρίσκεται περίπου 1.400 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Η εικόνα αυτή ελήφθη από το τηλεσκόπιο υπέρυθρων επισκοπήσεων VISTA, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στο Αστεροσκοπείο Paranal του ESO στη Χιλή. Το τεράστιο οπτικό πεδίο του τηλεσκοπίου επέτρεψε την απεικόνιση ολόκληρου του νεφελώματος σε μία μόνο εικόνα, ενώ χάρη στην υπέρυθρη «ματιά» του οι αστρονόμοι κατάφεραν να «δουν» βαθιά μέσα στα νέφη σκόνης, αποκαλύπτοντας τα νεαρά άστρα, που είναι κρυμμένα στο εσωτερικό τους (φωτογρ.: ESO/J. Emerson/VISTA. Ευχαριστίες: Cambridge Astronomical Survey Unit).

π