Το ιδρυτικό συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών (HIAS) πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022. Στόχος του HIAS είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων 
επιστημόνων της διασποράς και των συναδέλφων τους στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα σχετικά με την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, καθώς και προτάσεις για κοινές δράσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους στην χώρα μας.

Στο Συνέδριο αναλύθηκαν οι θεματικές:

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

- ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συζητήθηκαν τα κίνητρα διασύνδεσης μεταξύ των Επιχειρήσεων με τα  Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια για την μεταφορά τεχνογνωσίας από την έρευνα στην παραγωγική διαδικασία. Αναπτύχθηκαν οι παράγοντες  ενίσχυσης της καινοτομίας στην Ελλάδα και η δυνατότητα μετατροπής ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα, σε τομείς αιχμής που ενδιαφέρουν την εθνική μας οικονομία.

Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης που απειλεί τις ανθρώπινες δραστηριότητες και το παγκόσμιο οικοσύστημα.

Στα πλαίσια δράσεων του HIAS, η σύμπραξη των Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς μπορεί να παίξει ρόλο καθοριστικό, ειδικότερα για πρωτοβουλίες και δράσεις που θα υλοποιηθούν στη χώρα μας.

ιε