Το Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2019» είναι μια προσπάθεια περαιτέρω συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και δεδομένων επί της στενής παθοφυσιολογικής και κλινικής συσχέτισης μεταξύ νεφρών, καρδιάς και αγγείων.

σ