Οι μαθητές μαθαίνουν για την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Βλέπουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής και κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του. Έρχονται σε επαφή με τις εφαρμογές του 3D Printing σε διάφορους τομείς της σύγχρονης ζωής και μαθαίνουν για τα διάφορα υλικά εκτύπωσης.

Στη συνέχεια σχεδιάζουν τις δικές τους απλές φιγούρες χρησιμοποιώντας λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης ειδικά επιλεγμένο για την ηλικία τους. Η φιγούρα σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποτελεί το κέλυφος ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος που περιλαμβάνει ένα μοτέρ και δύο μπαταρίες.

Οι μαθητές κατασκευάζουν το ηλεκτρικό κύκλωμα, το τοποθετούν μέσα στο κέλυφος και βλέπουν την φιγούρα να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια τους!

Σε όλη την διάρκεια του εργαστηρίου οι μαθητές εφαρμόζουν τη μέθοδο της Σχεδιαστικής σκέψης (Design Thinking), που βασίζεται σε τρία στάδια: δημιουργία πρωτοτύπου, δοκιμή και βελτίωση.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

-Κατανόηση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης
-Εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά στοιχεία ενός 3D printer και τον τρόπο λειτουργίας του
-Γνωριμία με την έννοια του τρισδιάστατου σχεδιασμού και της μοντελοποίησης μέσω ειδικού λογισμικού
-Κατανόηση και δημιουργία ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος
-Εξοικείωση με κατασκευαστικές αρχές και έννοιες

Πρόσθετο υλικό:

Tinkercad λογισμικό σχεδίασης https://www.tinkercad.com/
Tutorial Tinkercad https://www.tinkercad.com/learn
Cura Ultimaker Πρόγραμμα προετοιμασίας σχεδίου για εκτύπωση – παραμετροποίηση και slicing https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/
Slic3r Πρόγραμμα προετοιμασίας σχεδίου για εκτύπωση – παραμετροποίηση και slicing https://slic3r.org/

utl