Οι μαθητές παρατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κυττάρου και μέσα από τη μελέτη των ανθρώπινων ανατομικών συστημάτων συσχετίζεται η δομή με τη λειτουργία τους.

Μια σειρά επιλεγμένων πειραμάτων έρχεται για να μεταφέρει το μάθημα της Βιολογίας από τα θρανία στο αμφιθέατρο και από το σχολικό βιβλίο, ζωντανά, μπροστά στα μάτια των μαθητών/τριών.

Παρατηρούμε και συγκρίνουμε κύτταρα, βιολογικά συστήματα και οργανισμούς. Μελετάμε την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, γνωρίζοντας τις βασικές του λειτουργίες, συσχετίζουμε τη δομή των κυττάρων με τη λειτουργία τους, μαθαίνουμε ποιες είναι οι βασικές τροφές και ανιχνεύουμε τα κύρια συστατικά τους.

Μπορούμε να εισβάλουμε σε ένα κύτταρο; Να ξεγελάσουμε τις αισθήσεις μας; Είναι δυνατόν η μουσική να επηρεάσει τη γεύση μας; Δώστε απαντήσεις στα παραπάνω, καθώς και σε άλλα ερωτήματα, διαδραστικά και με τον πιο ενδιαφέροντα τρόπο.

 Ενότητες

 1. Ζωικό Κύτταρο – Δομή και λειτουργία
 2. Μικροσκοπική παρατήρηση ιστών
 3. Πεπτικό Σύστημα – Βιομόρια τροφών
 4. Συστατικά τροφών (*Λύκειο)
 5. Κυκλοφορικό Σύστημα – Ομάδες αίματος (*Λύκειο)
 6. Αναπνοή και Ενέργεια

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Γνωριμία της δομής, της λειτουργίας και της αλληλεπίδρασης των κυττάρων.
 • Ανάδειξη πολύπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο.
 • Σύνδεση με την καθημερινότητα.
 • Βιωματική μάθηση.

 

Βιβλιογραφία – Πρόσθετο υλικό

 1. Μαυρικάκη Ε., Γκούβα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Α’ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212100090120123
 2. Συλλογικό έργο. Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας. ISBN:9789603993896
 3. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A. D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Essential Cell Biology. 3rd Edition, ISBN-13:978-0815341291
 4. Bybee R. W. Teaching Secondary School Science: Strategies for Developing Scientific Literacy. 9th Edition. ISBN-13: 978-0132304504
 5. Mader S., Windelspecht M. Biology, 13th Edition, ISBN-13:978-1259824906
 6. Simon E. J. Επιμέλεια Γιώργος Μίνος. Βιολογία: Βασικές έννοιες. 1η Έκδοση. ISBN 9789605830779
 7. Urry L. A., Cain M. L., Wasserman S. A., Minorsky P. V., Reece J.B. Campbell Biology, 11th Edition, ISBN-13:978-0134093413

Για το Λύκειο επιπλέον

 1. Καστορίνης Α., Κωστάκη – Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π. Βιολογία Α’ Γενικού Λυκείου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 9789600606454
 2. Κουσουλάκος Σ.Λ. Εισαγωγή στην αναπτυξιακή Βιολογία και Ιστολογία. ISBN-13: 9789603943129
 3. Fowler S., Roush R., Wise J. Concepts of Biology. ISBN-13: 978-1680921021.

Βιβλιογραφία – Πρόσθετο υλικό

 1. Μαυρικάκη Ε., Γκούβα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Α’ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212100090120123
 2. Συλλογικό έργο. Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας. ISBN:9789603993896
 3. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A. D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Essential Cell Biology. 3rd Edition, ISBN-13:978-0815341291
 4. Bybee R. W. Teaching Secondary School Science: Strategies for Developing Scientific Literacy. 9th Edition. ISBN-13: 978-0132304504
 5. Mader S., Windelspecht M., Biology, 13th Edition, ISBN-13:978-1259824906
 6. Simon E. J. Επιμέλεια Γιώργος Μίνος. Βιολογία: Βασικές έννοιες. 1η Έκδοση. ISBN 9789605830779
 7. Urry L. A., Cain M. L., Wasserman S. A., Minorsky P. V., Reece J.B. Campbell Biology, 11th Edition, ISBN-13:978-0134093413

Για το Λύκειο επιπλέον

 1. Καστορίνης Α., Κωστάκη – Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π. Βιολογία Α’ Γενικού Λυκείου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 9789600606454
 2. Κουσουλάκος Σ.Λ. Εισαγωγή στην αναπτυξιακή Βιολογία και Ιστολογία. ISBN-13: 9789603943129
 3. Fowler S., Roush R., Wise J. Concepts of Biology. ISBN-13: 978-1680921021.

κετ