Γνωριμία με την ύλη και τις ιδιότητές της

Ένα ταξίδι γνωριμίας με την ύλη, για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, καθώς και όλων των τάξεων του Λυκείου.

Η διαδρομή ξεκινά με την επαφή με τις αρχές της ατομικής θεωρίας και την εξερεύνηση εννοιών όπως είναι τα άτομα και τα μόρια, τα στοιχεία και οι χημικές ενώσεις. Γνωρίζουμε τις ιδιότητες της ύλης μέσα από εντυπωσιακά πειράματα αλλαγής φάσεων και βλέπουμε από κοντά πώς μια χημική αντίδραση μπορεί να αποτελέσει το «δακτυλικό αποτύπωμα» μιας ουσίας.

Στη συνέχεια, ανακαλύπτουμε και εξοικειωνόμαστε με τα μείγματα και τα διαλύματα και παρακολουθούμε τον διαχωρισμό μαύρου μελανιού στα συστατικά του, με τη μέθοδο της χρωματογραφίας. Μετράμε το pH ενός διαλύματος με διαφορετικούς τρόπους και δημιουργούμε «ουράνια τόξα» σε άχρωμα διαλύματα, χρησιμοποιώντας κόκκινο λάχανο.

Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες του Λυκείου, η συλλογή των πειραμάτων επεκτείνεται αναδεικνύοντας τις έννοιες της χημικής ισορροπίας, της κατάλυσης, αλλά και της χημικής κινητικής και των ταλαντούμενων χημικών αντιδράσεων.

 Ενότητες

 1. Άτομα/Μόρια/Ιόντα
 2. Χημικά στοιχεία/Περιοδικός Πίνακας
 3. Καταστάσεις της Ύλης
 4. Ιδιότητες της ύλης (Φυσικές/Χημικές)
 5. Μείγματα και Διαλύματα
 6. Μέτρηση pH και Δείκτες
 7. Κατάλυση
 8. Χημική Ισορροπία (*Λύκειο)
 9. Χημική Κινητική (*Λύκειο)
 10. Ταλαντούμενες Χημικές αντιδράσεις (*Λύκειο)

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Επεξήγηση και αποσαφήνιση θεμελιωδών εννοιών της ατομικής θεωρίας.
Σύνδεση μικροσκοπικών φαινομένων και μακροσκοπικών ιδιοτήτων της Χημείας.
Σύνδεση με την καθημερινότητα.
Βιωματική μάθηση.

Βιβλιογραφία – Πρόσθετο υλικό

 1. Αβραμιώτης Σ., Αγγελόπουλος Β., Καπελώνης Γ., Σινιγάλιας Π., Σπαντίδης Δ., Τρικαλίτη Α., Γ. Φίλος Χημεία Β’ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ISBN: 978-960-06-2734-3
 2. Θεοδωρόπουλος Π., Παπαθεοφάνους Π., Σιδέρη Φ. Χημεία Γ’ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ISBN: 978-960-06-2782-4
 3. Λιοδάκης Σ., Δημήτρης Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π., Κάλλης Α. Χημεία Α’ Λυκείου, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ISBN: 978-960-06-4817-1
 4. Λιοδάκης Σ., Δημήτρης Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π.,Κάλλης Α. Χημεία Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ISBN:978-960-06-4819-5
 5. Λιοδάκης Σ., Δημήτρης Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π.,Κάλλης Α. Χημεία Γ’ Λυκείου – Ομάδα προσ/σμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ISBN: 978-960-06-5117-1
 6. Πνευματικάκης Γ., Μητσοπούλου Χ., Μεθενίτης Κ. Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας, Εκδόσεις Σταμούλη, ISBN: 960-351-664-3
 7. Ebbing D. D., and S. D. Gammon S. D. General Chemistry, Cengage, 10th Edition, ISBN: 978-130-55-8034-3

κετ