Το Arduino είναι μία πλακέτα ανοικτού κώδικα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί και να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη διαδραστικών αντικειμένων και κατασκευών.  Στο εργαστήριο, θα έρθουμε σε επαφή με την πλακέτα, τον μικροελεγκτή και τον τρόπο χρήσης του. Θα εξοικειωθούμε με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να δημιουργήσει μια πειραματική κατασκευή και θα φτιάξουμε το πρώτο μας κύκλωμα. Στη συνέχεια, προγραμματίζοντας την πλακέτα Arduino, θα δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το κύκλωμα. Τέλος, με φαντασία και πειραματισμό, θα τροποποιήσουμε το κύκλωμά μας και θα κάνουμε πολλές δοκιμές για να διορθώσουμε ό,τι χρειάζεται. 

Πρόσθετο υλικό:

Παπάζογλου Παναγιώτης Μ., Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino: ένας πλήρης οδηγός για το Arduino & ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρμογών STEM,  2η έκδ.. Τζιόλας, c2018, ISBN: 978-960-418-550-4

Lowe Doug, Electronics all in one For Dummies. s.l.: Wiley, 2011, ISBN: 978-111-815-929-3

Margolis Michael, Arduino Cookbook. s.l.: Sebastopol Calif., 2012, ISBN: 978-144-931-387-6

Warren John-David, Adams Josh, Molle Harald, Arduino robotics, [επιμ.] Michelle Lowman & James Markham. s.l.: Apress, 2011, ISBN: 978-143-023-183-7

Arduino. <https://www.arduino.cc/> 

utl