Είναι η δική σου στιγμή να μάθεις πώς μπορούμε να κάνουμε έναν κόσμο πιο «πράσινο»…

- Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και πώς συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή;
- Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου;
- Πώς επηρεάζει το κλίμα μια βόλτα με το αυτοκίνητο;
- Με ποιους τρόπους τα οχήματα, τα τρένα, τα αεροπλάνα και τα πλοία μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών;
- Είναι σε θέση ο άνθρωπος να πετύχει τη μεταστροφή της κλιματικής αλλαγής; 

Αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν στο νέο πρόγραμμα – πρόκληση που δημιούργησαν η Βιβλιοθήκη και το UΤech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου, γεμάτο ανακαλύψεις για τη σχολική τάξη. 

To πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαθεματικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στο σχολικό μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». 


Εκπαιδευτικοί στόχοι

- Η στήριξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης μέσα από την έρευνα και την ανάλυση-σύνθεση των δεδομένων.
- Η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση σε επίκαιρα θέματα που αφορούν το Περιβάλλον και την Τεχνολογία.
- Η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
- Η ολοκλήρωση ενός project από τους μαθητές μέσω της ενεργής και ομαδικής εργασίας.

Βιβλιογραφία

Βρυώνης, Σ. & Καρμίρης, Α. (1998). Αυτοκίνητο και περιβάλλον. Αθήνα: Ίων

Δούση, Ε. (2017). Κλιματική αλλαγή: μικρές εισαγωγές. Αθήνα: Παπαδόπουλος

Καρβούνης, Σ. (1995). Διαχείριση του περιβάλλοντος. Αθήνα-Πειραιάς: Σταμούλης

Κόλλιας, Π., Κόλλιας, Β., & Κόλλιας, Σ. (2017). Ελεύθερα θέματα για το περιβάλλον. Αθήνα: Λύχνος

Λυκουργιώτης, Α., Κορδούλης, Χ., & Λυκουργιώτης, Σ. (2017). Πέρα από τα ορυκτά καύσιμα: το ταξίδι της επιστροφής στην ανανεώσιμη ενέργεια. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Μαλεβίτη, Ε. (2012). Ενεργειακή διαχείριση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αθήνα: Πεδίο

Πασχαλίδου, Α. (2021). Κλιματική αλλαγή. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας

Σπυροπούλου – Κατσάνη, Δ. (2000). Ο καιρός, το κλίμα και η σχέση τους με το περιβάλλον: προτάσεις για συνθετικές και δημιουργικές εργασίες στα πλαίσια των φυσικών επιστημών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Σαββάλας

Στεφανάκης, Γ. (2020). Πλανήτης γη: διοξείδιο του άνθρακα 414.23, φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή. Θεσσαλονίκη: Φυλάτος

Τσελέντης, Β. (2008). Διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος και ναυτιλία. Αθήνα: Σταμούλης

Τσούτσος, Θ. &  Κανάκης, Ι. (2013). Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: τεχνολογίες και περιβάλλον. Αθήνα: Παπασωτηρίου 

Gates, B. (2021). Πώς να αποφύγουμε μία κλιματική καταστροφή: οι λύσεις που έχουμε και οι καινοτομίες που χρειαζόμαστε. Αθήνα: Πατάκης

Goodall, C. (2008). Πώς να ζήσετε για να επιζήσει ο πλανήτης: βήμα – βήμα οδηγίες για να περιορίσουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Χαλάνδρι, Αττική: Ισόρροπον

Pierre, S. (1992). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αθήνα: Εναλλακτικές εκδόσεις

Scientific American (2008). Η ενέργεια τα επόμενα 50 χρόνια: οι επιλογές μας ίσως σώσουν την ανθρωπότητα. Αθήνα: Κάτοπτρο

 

ιε