ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Σπύρος Καλαμάκης

Πληροφορικός

Ο Σπύρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής με κατεύθυνση τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων από το ίδιο Τμήμα.

Διαθέτει δίπλωμα παιδαγωγικής επάρκειας από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Έχει σημαντική εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες και οργανισμούς, κυρίως στους τομείς της υποστήριξης εφαρμογών και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση έργων εθνικής εμβέλειας, όπως το Κτηματολόγιο και το ενιαίο σύστημα ελέγχου και πληρωμών συντάξεων “ΉΛΙΟΣ”.

Μιλάει αγγλικά, ισπανικά και λίγα γαλλικά. Του αρέσει το διάβασμα, ο κινηματογράφος, το θέατρο και να περνά χρόνο με την οικογένειά του. 

utl