Τι σχέση μπορεί να έχουν μία κυψέλη, ένα κομμάτι κώδικα και μαθηματικές εξισώσεις με έναν θόλο; Απόλυτη!

Το Computational Design αποτελεί τον πιο σύγχρονο, τεχνολογικά, τρόπο σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μέθοδο στην οποία γίνεται χρήση προγραμματισμού για τη δημιουργία πολύπλοκων γεωμετρικών μορφών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως είναι η μηχανική αντοχή της κατασκευής, οι ιδιότητες των υλικών, ακόμη και διάφορες γεωμετρίες που συναντάμε στη φύση όπως οι κυψέλες στα μελίσσια ή οι μυρμηγκοφωλιές.

Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του computational design και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που κατασκευάζουμε κτίρια και αντικείμενα. Μπαίνοντας στη θέση του σύγχρονου αρχιτέκτονα μηχανικού, θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν βασικές αρχές μηχανικής, μαθηματικά και προγραμματισμό, για να δημιουργήσουν έναν γεωδαιτικό θόλο μέσω TinkerCad CodeBlocks.


Πρόσθετο υλικό

What is computational design?
https://www.youtube.com/watch?v=sCptKvK-9Hg&ab_channel=DigitalDesignUnit-TUDarmstadt\

Hadid Architects and ETH Zurich develop knitted concrete system
https://www.youtube.com/watch?v=XW3-Xan_09w&feature=emb_logo&ab_channel=Dezeen

How To: Build a Dome
https://www.youtube.com/watch?v=b4K-yWlhA50&feature=emb_logo&ab_channel=ScienceMuseum

Ο Fuller και τα πολύεδρα
http://mathhmagic.blogspot.com/2012/12/fuller.html

How to use Tinkercad Codeblocks to create a 3D Design
https://www.youtube.com/watch?v=FlsmkPCYIzc&ab_channel=CHEP

utl