Δυνατότητες και προκλήσεις στο σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον   

Οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τις νέες γενιές αλλά ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους. Με την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων, των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης και της τεχνητής νοημοσύνης, η κυβερνοασφάλεια και η προστασία μας από την παραπληροφόρηση στο ψηφιακό περιβάλλον, αποτελεί σημαντικό ζήτημα για όλους.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τις πιθανές απειλές του ψηφιακού κόσμου για τους ίδιους και τα δεδομένα τους. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες, με τη χρήση ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, θα μάθουν να αναγνωρίζουν ψηφιακές προκλήσεις, να επιλέγουν ορθούς τρόπους προστασίας των δεδομένων και της ψηφιακής τους ταυτότητας, να αξιολογούν πληροφορίες με κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις υπηρεσίες του Διαδικτύου. 

Εισαγωγή: Δυνατότητες και προκλήσεις στο σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον

1ο Μέρος
-Χρήσεις των μηχανών αναζήτησης και των κοινωνικών δικτύων.
-Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
-Τι δεδομένα συλλέγονται από τις κινήσεις μας στο Διαδίκτυο; Τι είναι το «ψηφιακό αποτύπωμα»;

2ο Μέρος
-Κριτήρια επιλογής κατάλληλων, έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών.
-Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την παραπληροφόρηση; Τι είναι τα fake news;
-Ψηφιακή επεξεργασία εικόνων. Δύναμη αλλά και απειλή;

3ο Μέρος
-Προδιαγραφές κωδικών (passwords) για μεγαλύτερη ασφάλεια.
-Τι είναι τo phishing και τα email scams και πώς μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε;
-Τι είναι οι ιοί, οι δούρειοι ίπποι και τα malware;
-Καλές πρακτικές για την προστασία των δεδομένων μας.

4ο Μέρος
-Τι κινδύνους διατρέχουμε στα κοινωνικά δίκτυα;
-Τι είναι το deep fake;
-Cyberbullying και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
-Πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε chatting στο διαδίκτυο;

Πρόσθετο υλικό:

Digital Citizenship. <https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship>
Be Internet Awesome. <https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us>
Safe Online Surfing. <https://sos.fbi.gov/en/>
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. <https://saferinternet4kids.gr/>
CyberKid. <https://www.cyberkid.gov.gr/>
Helping parents keep their children safe online. <https://www.internetmatters.org/>
E-safety for schools. <https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/schools/e-safety-for-schools>
Cyber Alert videos. <https://www.youtube.com/@cyberalert11188/videos>

utl