Οι συμμετέχοντες/ουσες σ’ αυτό το εισαγωγικό εργαστήριο έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Mathematica, το λογισμικό που οριοθετεί την αιχμή στον τομέα της υπολογιστικής τεχνολογίας και αποτελεί το βασικό εργαλείο υπολογισμών για εκατομμύρια πρωτοπόρους σε πολλές και διαφορετικές ειδικότητες, καθώς και για εκπαιδευτικούς, φοιτητές κ.λπ.

Το Mathematica είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Οικονομικά, αλλά και άλλους τομείς όπως η Μηχανική μάθηση, τα Νευρωνικά δίκτυα και η Τεχνητή Nοημοσύνη, η Τρισδιάστατη Εκτύπωση και η Γεωμετρία, η ανάλυση και επεξεργασία γεωγραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και γλωσσολογικών δεδομένων κ.λπ.

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, σε αποκλειστική συνεργασία με τη Wolfram Research, προσφέρει στο κοινό της δωρεάν χρήση του Mathematica, που βρίσκεται εγκατεστημένο σε δύο σταθμούς εργασίας.

Το εργαστήριο διεξάγεται από τον κ. Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλο Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Για την συμμετοχή σας στο εργαστήριο "Εισαγωγή στο Mathematica" είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής/υπεύθυνης δήλωσης.

β