- Πώς δημιουργούνται τα διαφορετικά χρώματα φωτιάς;
- Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την έκταση ενός πειράματος;
- Ποια η διαφορά μεταξύ του μπαρουτιού και του δυναμίτη;

Μία σειρά επιλεγμένων εντυπωσιακών πειραμάτων έρχεται να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, και να παρουσιάσει στους/στις μαθητές/τριες θεμελιώδεις έννοιες της Φυσικής και της Χημείας.

Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με γνωστά φυσικά μεγέθη, όπως αυτά του όγκου και τις πίεσης και εξοικειώνονται με βασικές χημικές αντιδράσεις όπως αυτές της καύσης. Μεταξύ άλλων, έρχονται σε επαφή με τις ιδιότητες των αερίων χρησιμοποιώντας μπαλόνια και βλέπουν πώς μεταμορφώνεται ένα απλό πλαστικό μπουκάλι σε πύραυλο.

Ενότητες

 1. Εισαγωγή.
  α. Βασικά χαρακτηριστικά των εκρήξεων.
  β. Έλεγχος συνθηκών κατά την διάρκεια πρόκλησης ενός φυσικού φαινομένου.
  γ. Έλεγχος συνθηκών κατά την διάρκεια εκτέλεσης μιας χημικής αντίδρασης.
 2. Φυσικές Εκρήξεις.
  α. Ο ρόλος της πίεσης.
 3. Χημικές εκρήξεις.
  α. Σώματα που αντιδρούν βίαια.
  β. Ενέργεια ενεργοποίησης.
  γ. Εκρηκτικές ουσίες.
 4. Η επιστήμη των βεγγαλικών.
  α. Έκλυση φωτός.
  β. Χρωματιστές φλόγες.
  γ. Αντιδράσεις καύσης και δημιουργία κίνησης.
  δ. Βελτιωμένα καύσιμα.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία των μαθητών με έννοιες της Φυσικής και Χημείας που συνδέονται με τις εκρήξεις.
Κινητοποίηση ενδιαφέροντος για τις εφαρμογές των «θετικών» επιστημών όπως η Φυσική και η Χημεία.
Ανάπτυξη διερευνητικής σκέψης με σκοπό τη σύνδεση γνωστών φαινομένων και θεωρητικών εννοιών.

Βιβλιογραφία – Πρόσθετο υλικό

 • Akhavan J., The chemistry of explosives, Royal Society of Chemistry, ISBN: 978-184-97-3330-4
 • Ebbing D. D., and S. D. Gammon S. D., General Chemistry, Cengage, 10th Edition, ISBN: 978-130-55-8034-3
 • Roesky W. H., Spectacular chemical experiments, Wiley, ISBN: 978-3-527-81524-1

κετ