Γνωριμία με το φυτικό κύτταρο και δομές που συναντώνται σε διάφορους φυτικούς οργανισμούς. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών δομών και μικροοργανισμών που συναντώνται στη φύση όπως οι μύκητες. Μελέτη και παρατήρηση βασικών διεργασιών όπως η φωτοσύνθεση και η αναπνοή. Ανάδειξη σημασίας βλάστησης στην ικανότητα συγκράτησης του εδάφους.

Πώς επιβιώνει ένα φυτό; Πώς οι φυτικοί οργανισμοί αποτελούν τη βάση της τροφικής πυραμίδας; Τι είναι η ώσμωση και ποια η σημασία της πλασματικής μεμβράνης σε αυτή; 

Η Βιολογία στη Φύση αποτελεί μια συλλογή πειραμάτων που στοχεύει τόσο να συμπληρώσει το μάθημα της σχολικής Βιολογίας για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, όσο και να το ενισχύσει, πραγματοποιώντας τη μετάβαση από το βιβλίο στο ζωντανό πείραμα και τη βιωματική μάθηση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξερευνάται η σημασία του νερού, η δομή του εδάφους και η διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Μαθαίνουμε τους τρόπους με τους οποίους το νερό φιλτράρεται από διαφορετικούς τύπους εδάφους, ενώ μέσα από εντυπωσιακά πειράματα για τη ζύμωση μελετάμε τους μικροοργανισμούς, τη θέση τους μέσα σε ένα οικοσύστημα και τη σημασία των ενζύμων τους.

Ενότητες
-
Φυτικό κύτταρο - Ιδιαιτερότητες
-Ώσμωση
-Μεταφορά Ουσιών
-Φωτοσύνθεση
-Χλωροφύλλη – Χρωματογραφία (*Λύκειο)
-Δομή Εδάφους
-Οικοσύστημα
-Μικροοργανισμοί

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με την έννοια των προσαρμογών των φυτών.

Μελέτη ανάπτυξης των φυτών – αποσαφήνιση παρανοήσεων που αφορούν τα φυτά.

Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος.

Ανάδειξη πολύπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο.

Σύνδεση με την καθημερινότητα.

Βιωματική μάθηση.

Βιβλιογραφία – Πρόσθετο υλικό

 1. Κορφιάτης Κ., Παρασκευόπουλος Σ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ISBN 13: 978-960-9904-82-7.
 2. Μαυρικάκη Ε., Γκούβα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Α’ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN:0212100090120123
 3. Μαυρικάκη Ε., Γκούβα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Β’ και Γ’ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212101250120120
 4. DK, Juniper D., The Ecology Book: Big Ideas Simply Explained. ISBN-13: 978-1465479587.
 5. Simon E. J. Επιμέλεια Γιώργος Μίνος. Βιολογία: Βασικές έννοιες. 1η Έκδοση. ISBN 9789605830779
 6. Smith T.M., Smith R.L. Elements of Ecology. 9th ISBN-13: 978-0321934185
 7. Urry L. A., Cain M. L., Wasserman S. A., Minorsky P. V., Reece J.B. Campbell Biology, 11th Edition, ISBN-13:978-0134093413

Για το Λύκειο επιπλέον

 1. Αδαμαντιάδου Σ.Μ., Γεωργάτου Μ., Γιαπιτζάκης Χ., Λάκκα Λ., Νοταράς Δ., Φλωρεντίν Ν., Χατζηγεωργίου Γ., Καλαϊτζιδάκη Μ., Πανταζίδης Γ. Βιολογία Γ΄ Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212200720120124.
 2. Αλεπόρου – Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτης Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β. Bιολογία Γ’ Λυκείου Θετικών Σπουδών. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212201780120123.
 3. Chapin S.F., Matson P.A., Vitousek P.M. Επιμέλεια Μπαριωτάκης M., Κάντσα Α. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 2η Έκδοση. ISBN 9789605831455.
 4. Fowler S., Roush R., Wise J. Concepts of Biology. ISBN-13: 978-1680921021.

κετ