Ανακαλύπτοντας την επιστήμη της κρυπτογραφίας!

Πώς μπορείς να γράψεις ένα κρυφό μήνυμα; Τι είναι ο χημικός δείκτης και πώς μπορεί να βοηθήσει έναν κατάσκοπο; Πώς κωδικοποιούσε τα μηνύματά του ο Ιούλιος Καίσαρας; Ανακάλυψε αυτούς (...και άλλους πολλούς) τρόπους κρυπτογραφίας σε αυτό το εργαστήριο! Παίξε με διάφορα υλικά και γράψε τα δικά σου κρυφά μηνύματα!

Σε αυτό το εργαστήριο επιστήμης έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τις ιδιότητες των χημικών δεικτών, το φαινόμενο του φθορισμού και τις βασικές αρχές της κρυπτογραφίας με διασκεδαστικό τρόπο, και να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη της επιστήμης στην καθημερινότητά μας.

κετ