Στον Κύκλο 3 θα υλοποιήσουμε μια σειρά από αλγόριθμους αυτόνομης εξερεύνησης και κατασκευής χάρτη σε πίστα μεσαίας κλίμακας που περιέχει εμπόδια. Το self-driving car θα δημιουργεί μόνο του τον χάρτη με την τοποθεσία των ορίων της πίστας, των εμποδίων και των κτιρίων, ενώ θα πλοηγείται αυτόνομα αποφεύγοντας συγκρούσεις και εμπόδια εντός άγνωστου χώρου.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής του 3ου Κύκλου θα ανακοινωθούν σύντομα.

ιε