Στον Κύκλο 4 θα υλοποιήσουμε αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) με σκοπό την ευφυή πλοήγηση του self-driving car σε πίστα με σύνθετους δρόμους. Συγκεκριμένα το όχημά μας θα εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει πινακίδες του Κ.Ο.Κ (π.χ. STOP), φωτεινούς σηματοδότες, και να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις ενδείξεις αυτών (π.χ. σταδιακή επιβράδυνση και στάση σε κόκκινο φανάρι, ομαλή εκκίνηση σε πράσινο κλπ.). 

Περισσότερες πληροφορίες, οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής του 4ου Κύκλου θα ανακοινωθούν σύντομα.

ιε