Στον Κύκλο 5 συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει πλήρως και τους 4 προηγούμενους Κύκλους. Αποτελεί έναν σύνθετο διαγωνισμό, όπου οι συμμετέχοντες ταξινομημένοι σε ομάδες καλούνται να συνθέσουν όλες τις γνώσεις και τα εργαλεία που αποκόμισαν στους προηγούμενους Κύκλους (1-4). Θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς με το self-driving car τους μια διαδρομή σε πολύπλοκη πίστα μεγάλης κλίμακας, με εμπόδια και σημεία ορόσημα από τα οποία θα πρέπει να διέλθει το όχημα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη σήματα του Κ.Ο.Κ, φωτεινούς σηματοδότες, καθώς και τα κινούμενα οχήματα των υπολοίπων διαγωνιζομένων.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής του 5ου Κύκλου θα ανακοινωθούν σύντομα.

ιε