Στις μέρες μας, οι εικονικοί ή αλλιώς φωνητικοί βοηθοί αποτελούν μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες στον κόσμο. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο φωνητικές αναζητήσεις λαμβάνουν χώρα κάθε μήνα. Πώς θα σας φαινόταν, λοιπόν, να δημιουργήσουμε από το μηδέν τη δική μας εφαρμογή που υποστηρίζει φωνητική αλληλεπίδραση και να την δούμε να λειτουργεί μέσω ενός εικονικού βοηθού, τύπου Amazon Alexa;

Στο εργαστήριο θα γνωρίσουμε τη διαδικασία δημιουργίας μιας τέτοιας εφαρμογής, χρησιμοποιώντας την online πλατφόρμα Voiceflow. Θα σχεδιάσουμε γραφικά τη ροή της εφαρμογής μας με τη χρήση κόμβων και συνδέσεων. Θα ορίσουμε τις κατάλληλες εντολές, μεταβλητές και δομές ελέγχου if. Θα συνδέσουμε την εφαρμογή μέσω API ανοιχτού κώδικα με μία βάση δεδομένων, με σκοπό να λαμβάνουμε τις κατάλληλες τιμές για τα αιτήματα που θα στέλνουμε, και στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της εφαρμογής, θα κάνουμε πολλές διασκεδαστικές δοκιμές!

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

-Οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με έννοιες της Πληροφορικής όπως Visual Programming και Natural Language Understanding (NLU).
-Να μάθουν να χρησιμοποιούν βασικά στοιχεία του Προγραμματισμού όπως entities, intents, μεταβλητές, δομές ελέγχου if και APIs.
-Να μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν πρωτότυπες φωνητικές εφαρμογές (voice apps) για πλατφόρμες εικονικών βοηθών τύπου Amazon Alexa.
-Nα υιοθετήσουν διερευνητική και αλγοριθμική σκέψη με σκοπό τη σωστή χρήση πληροφοριών για την υλοποίηση της τελικής εφαρμογής.
-Nα καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες και την δημιουργικότητά τους.
-Να μάθουν μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους και την διαδικασία δοκιμής και σφάλματος (trial and error).

Πρόσθετο υλικό:

Πλατφόρμα Voiceflow. <https://www.voiceflow.com/>
Building an Alexa Skill with Voiceflow. <https://medium.com/voice-tech-podcast/building-an-alexa-skill-with-voiceflow-a634910774f2>
Voiceflow tutorials <https://docs.voiceflow.com/#/>
Voiceflow video tutorials < https://www.youtube.com/@Voiceflow/videos>
What Are APIs And How Do They Work? <https://www.programmableweb.com/api-university/what-are-apis-and-how-do-they-work>

utl