Μια εντυπωσιακή εμπειρία επιστήμης για μικρές ηλικίες!

Τι είναι η Χημεία και τι μελετά;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φυσικών και χημικών φαινομένων; Τι είναι η χημική αντίδραση; Τι είναι τα οξέα και οι βάσεις και πώς αντιδρούν μεταξύ τους; Πώς καταλαβαίνουμε αν μια ουσία είναι οξύ ή βάση; Πού συναντάμε τα οξέα και τις βάσεις στην καθημερινή μας ζωή; Πώς μπορούμε να επιταχύνουμε μια αντίδραση; Πότε έχουν αντιδράσει δύο ουσίες; Τι είναι η καύση; Είναι χημικό ή φυσικό φαινόμενο; Τι χρειάζεται για να βάλουμε φωτιά; Ποιος είναι ο ρόλος του οξυγόνου; Πού συναντάμε τη Χημεία στην καθημερινότητά μας και πώς η τεχνολογία επηρεάζεται από τις χημικές ανακαλύψεις;

Ελάτε να παρακολουθήσετε εντυπωσιακά πειράματα που σχετίζονται με την επιστήμη της Χημείας και τις εφαρμογές της.

κετ