Οι χάρτες είναι βασικά και απαραίτητα εργαλεία στην καθημερινότητά μας. Τους χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι, να βρούμε τον δρόμο για έναν νέο προορισμό ή να ταξιδέψουμε με την φαντασία μας σε όλο τον κόσμο. Οι χάρτες στην σύγχρονη εποχή χρησιμοποιούνται συστηματικά από ανθρώπους κάθε ηλικίας, κυρίως στην ηλεκτρονική τους μορφή.

Οι μαθητές κάνοντας χρήση του διαδικτυακού λογισμικού και χάρτη Google Earth μαθαίνουν να προσθέτουν και να επεξεργάζονται στοιχεία όπως η σήμανση και το όνομα του κάθε μέρους, να προσθέτουν γραμμές αλλά και να πλοηγούνται για να ανακαλύψουν μία πληροφορία, καλλιεργώντας την χωρική τους σκέψη και βελτιώνοντας τον προσανατολισμό τους.


Πρόσθετο υλικό

Google Earth σε φυλλομετρητή (web) - https://earth.google.com/web/

Τι είναι το Google Earth - https://el.wikipedia.org/wiki/Google_Earth

utl