Το Prototyping αποτελεί το τελευταίο, πολύ σημαντικό κομμάτι στον σχεδιασμό του user experience (UX Design), της εμπειρίας ενός χρήστη σε ένα website ή app. Στη διαδικασία του Prototyping, μπορούμε για πρώτη φορά να «συνομιλήσουμε» με την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή και να εξερευνήσουμε στην πράξη τα στοιχεία και τις δυνατότητές της με σκοπό τη βέλτιστη χρηστικότητα.

Στο εργαστήριο, θα γνωρίσουμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός πρωτοτύπου εφαρμογής για κινητά (mobile app prototype) με απλό και κατανοητό τρόπο. Με γνώμονα τις προδιαγραφές του app και τα στοιχεία που θα περιλαμβάνουν οι οθόνες της εφαρμογής, θα δημιουργήσουμε το πρωτότυπο και θα το προγραμματίσουμε με χρήση της πλατφόρμας Thunkable.

Θα έρθουμε σε επαφή με βασικούς όρους του προγραμματισμού,όπως είναι οι εντολές, οι μεταβλητές, τα datasets και τα data sources, ενώ στο τέλος, με την ολοκλήρωση της εφαρμογής, θα δοκιμάσουμε τη λειτουργία του app σε πραγματικό χρόνο για να διορθώσουμε πιθανές ατέλειες και λάθη.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

-Οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με έννοιες της Πληροφορικής όπως Visual Programming και δημιουργία πρωτοτύπων (Prototyping).
-Να μάθουν να χρησιμοποιούν βασικά στοιχεία τουΠρογραμματισμού όπως εντολές, μεταβλητές, datasets και data sources.
-Να μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν το πρωτότυπο μιας λειτουργικής εφαρμογής για φορητές συσκευές.
-Nα υιοθετήσουν διερευνητική και αλγοριθμική σκέψη με σκοπό τη σωστή χρήση πληροφοριών για την υλοποίηση της τελικής εφαρμογής.
-Nα καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες και την δημιουργικότητά τους.
-Να μάθουν μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους και τη διαδικασία δοκιμής και σφάλματος (trial and error).

Πρόσθετο υλικό:

Πλατφόρμα Thunkable. < https://thunkable.com/#/>
Thunkable walkthroughs and tutorials < https://docs.thunkable.com/>
Thunkable video tutorials <https://www.youtube.com/@Thunkable/videos>
What is Prototyping? < https://www.interaction-design.org/literature/topics/prototyping>

utl