Στο εργαστήριο θα έρθουμε σε επαφή με βασικές τεχνικές και έννοιες που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της εμπειρίας (User experience) και της αλληλεπίδρασης ενός χρήστη (User Interface) με ένα website ή application.

Ειδικότερα θα μάθουμε να σχεδιάζουμε ένα χρηστικό, εύκολο στην πλοήγηση και όμορφο περιβάλλον για μία εφαρμογή μετάφρασης κειμένου για κινητά τηλέφωνα.

Θα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε οπτικά στοιχεία που συνθέτουν μία οθόνη εφαρμογής και να εισάγουμε κίνηση σε αυτά, δημιουργώντας ζωντανά και δυναμικά περιβάλλοντα. Θα ανακαλύψουμε τους τρόπους υλοποίησης ομαλών μεταβάσεων μεταξύ των οθονών που αποτελούν την εφαρμογή.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

-Οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τομείς και έννοιες όπως το UI/UX Design, ο γραφικός σχεδιασμός και ο οπτικός υπολογισμός (visual computing).
-Να μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα demo μιας απλής εφαρμογής για φορητές συσκευές (smartphones/tablets).
-Να καλλιεργήσουν υπολογιστική σκέψη με σκοπό την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού.
-Να γνωρίσουν την διαδικασία σχεδιαστικής σκέψης (design thinking), η οποία περιλαμβάνει την κατανόηση του χρήστη, την επεξεργασία και βελτίωση του σχεδιασμού και την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων.

Πρόσθετο υλικό:

Figma Λογισμικό για σχεδιασμό interface https://www.figma.com/?fuid=
Figma Tutorials https://help.figma.com/hc/en-us/categories/360002051613-Get-started
Σχεδιαστικές συμβουλές από την Apple https://developer.apple.com/design/tips/
Σχεδιαστικές συμβουλές UI Design https://www.uidesign.tips/ui-tips
Σχεδιαστικές συμβουλές UX Design https://www.intechnic.com/blog/100-ux-design-pro-tips-from-user-experience-master/

utl