Κατασκεύασε και προγραμμάτισε τον πασχαλινό σου λαγό!

Με ποιον τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν ρομποτικό λαγό που θα κάνει διάφορες κινήσεις στον χώρο; 

Υπάρχει η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται πασχαλινά αυγά που βρίσκονται μπροστά του και να αντιδρά με ήχους και κινήσεις; 

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, τα παιδιά γνωρίζουν τον εξοπλισμό Lego WeDo 2.0 και το περιβάλλον προγραμματισμού του (εικονικός προγραμματισμός). Δημιουργούν την πασχαλινή τους κατασκευή –πασχαλινό λαγουδάκι– την οποία προγραμματίζουν με σκοπό να εκτελεί απλές κινήσεις και να «αισθάνεται» κάποια ερεθίσματα από το περιβάλλον. 

Για την συμμετοχή σου είναι απαραίτητη η κράτηση στο τηλέφωνο 210 9469641, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:30-16:30, καθώς και η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής/υπεύθυνης δήλωσης και η αποστολή της στο logistics@eef.edu.gr.

κετ