Επιστημονική προσέγγιση και κοινωνική δράση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί φυσική διεργασία;
Ποια είναι η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον;
Ποιος είναι ο ρόλος του νερού στην εξάπλωση των ρύπων;
Πώς μπορούμε να καθαρίσουμε το νερό; 

Μέσα από πειράματα θα δούμε τι είναι το ενεργειακό αποτύπωμα, πώς συνεισφέρει το διοξείδιο του άνθρακα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε ρύπους στο νερό. 

Θα μελετήσουμε τι είναι τα πολυμερή και θα φτιάξουμε nylon αλλά και βιο-πλαστικά! 

Θα φτιάξουμε μοριακά μοντέλα ρύπων και θα δούμε πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να προστατεύσει το περιβάλλον μέσα από τις καθημερινές του δραστηριότητες. 


Βιβλιογραφία – Πρόσθετο υλικό

  1. Πασχαλίδου Α., Κλιματική Αλλαγή, εκδ. Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-812-3
  2. Falkner R., Buzan B., Great powers, climate change, and global environmental responsibilities, Oxford University Press, ISBN: 978-0-19-886602-2

 

κετ