Προγραμματισμός ενός ρομπότ ώστε να βγει έξω από έναν λαβύρινθο.

Οι μαθητές/τριες εισάγονται στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και της αλγοριθμικής σκέψης. Χρησιμοποιούν την οπτική γλώσσα προγραμματισμού Google Blockly και προγραμματίζουν ένα ρομποτικό όχημα ώστε να βγει από έναν λαβύρινθο.

Η πρόκληση αυξάνεται, καθώς ο λαβύρινθος κάθε φορά αλλάζει, γίνεται πιο δύσκολος και κάθε φορά απαιτείται πιο σύνθετη προσέγγιση για την πλοήγηση του ρομπότ.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με τη Ρομποτική.
Απόκτηση γνώσεων φυσικών επιστημών, Μαθηματικών, Μηχανικής και σχεδίασης.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.

Εξοπλισμός

Ρομποτικά οχήματα που βασίζονται στην ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών και αυτοματισμών Arduino, περιβάλλον προγραμματισμού: Google Blockly

Πρόσθετο υλικό

κετ