Σε αυτόν τον κύκλο τεσσάρων εργαστηρίων δημιουργούμε ένα δικό μας διαδραστικό παιχνίδι, το κλασικό arcade game Space Invaders. Μαθαίνουμε και προγραμματίζουμε τους μικροελεγκτές microbit ώστε να προσομοιώνουν τις επιθέσεις των εξωγήινων διαστημοπλοίων στη γη, την οποία υπερασπιζόμαστε με το δικό μας «διαστημόπλοιο». Με αυτό τον τρόπο ερχόμαστε σε επαφή με βασικές έννοιες του προγραμματισμού, της μηχανοτρονικής και με τα κλασικά arcade games.

Για την συμμετοχή στα εργαστήρια δεν απαιτείται καμία προηγούμενη εμπειρία. 

Εργαστήριο 1:
- Γνωριμία με το microbit
- Διαφορές ενός μικροελεγκτή από έναν μικροεπεξεργαστή
- Γνωριμία με τις έννοιες input, process, output, communication, software και ροή ρεύματος
- Σύνδεση του microbit με τον υπολογιστή και απλά προγράμματα με χρήση αισθητήρων και αλγορίθμων 

Εργαστήριο 2:
- Δημιουργία απλών προγραμμάτων με microbit
- Δημιουργία κινούμενων αντικειμένων στην οθόνη και έλεγχος από τον χρήστη (buttons A, B) ή αυτόνομα

Εργαστήριο 3:
- Η οθόνη του microbit μεταμορφώνεται σε πίστα αποβίβασης εξωγήινων διαστημοπλοίων.
- Κίνηση γραμμική, τυχαία, ομαλή, επιταχυνόμενη και επίθεση αυξανόμενης δυσκολίας

Εργαστήριο 4:
- Κατασκευή της κίνησης του δικού μας διαστημόπλοιου και προσομοίωση του παιχνιδιού space invaders

utl