Ωχ, όχι! Κλειδώθηκες στο δωμάτιο και το κινητό δεν έχει μπαταρία!

Τι κάνεις τώρα;

Δημιουργείς τη δική σου λύση!

Έλα να μάθουμε μαζί πώς ξεκίνησαν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τι είναι το Interactive Storytelling και πώς δομείται ένα παιχνίδι. Οι προκλήσεις είναι πολλές: συνθήκες boolean, εντολές παίκτη και διαδραστικότητα με τον χρήστη. Με εργαλείο μας την πλατφόρμα Quest, θα φτιάξουμε τη δική μας περιπέτεια απόδρασης και θα ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του προγραμματισμού, της αλγοριθμικής σκέψης και του game design.

Κώδικας, κείμενα και πολυμέσα συνδυάζονται με τη δυνατότερη κάρτα γραφικών του κόσμου... τη φαντασία!

Εσύ θα καταφέρεις να βγεις από το δωμάτιο;

Πρόσθετο υλικό:

Colossal Cave Adventure Page [Ηλεκτρονικό]. - 2020. - http://rickadams.org/adventure/.
Colossal Cave Adventure Page [Ηλεκτρονικό]. - 2020. - http://rickadams.org/adventure/.

  • Non linear gameplay [Ηλεκτρονικό] // Wikipedia. - 2020.
  • Quest documentation [Ηλεκτρονικό] // Text Adventures. - 2020. - http://docs.textadventures.co.uk/quest/open_source.html.
  • Rules of Play: Game Design Fundementals [Βιβλίο] / συγγρ. Friedrich von Borries Steffen P.Waltz, Mathias Bottger. - [s.l.] : Birkhauser Basel, 2010.
  • Text Adventures [Ηλεκτρονικό]. - 2020. - http://textadventures.co.uk/.
  • The Text Adventure: Relic of gaming history or Timeless Medium? [Ηλεκτρονικό] / συγγρ. IRBrunett // the Artifice. - 2020. - https://the-artifice.com/text-adventure-gaming-history/.

utl