“Γειά σου human. Eίμαι ο ΕugenBoT, o ψηφιακός βοηθός του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Πώς μπορώ να σε βοηθήσω;” 

Έχετε βρεθεί μπροστά σε ένα παρόμοιο μήνυμα όταν επισκεφθήκατε μια ιστοσελίδα ή ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης; Τότε, σίγουρα ήρθατε σε επαφή με ένα chatbot.

Τι είναι όμως το chatbot ή αλλιώς bot συνομιλίας;

Είναι ένας ψηφιακός βοηθός, ένα λογισμικό που κατανοεί την φυσική ανθρώπινη γλώσσα και προσομοιώνει την ανθρώπινη συνομιλία. «Συνομιλεί» online με χρήστες, γραπτά ή προφορικά, και εκτελεί απλές, αυτοματοποιημένες εργασίες. Τα chatbots χαρακτηρίζονται ως εφαρμογές του μέλλοντος και η χρήση τους αυξάνεται ραγδαία, καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί υλοποιούν το δικό τους conversational agent.

Στο εργαστήριο θα δημιουργήσουμε, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Dialogflow, το δικό μας λειτουργικό chatbot. Θα έρθουμε σε επαφή με έννοιες όπως η κατανόηση φυσικής γλώσσας (natural language understanding - NLU), η τεχνητή νοημοσύνη και οι ροές διαλόγων (conversational flows). Θα εκπαιδεύσουμε το πρόγραμμά μας, έτσι ώστε να αναγνωρίζει τι του ζητείται και να απαντά ανάλογα, θα σχεδιάσουμε μία πλήρη ροή διαλόγου και θα κάνουμε πολλές διασκεδαστικές δοκιμές. Τέλος, θα εξηγήσουμε πώς αυτό μπορεί να συνδεθεί  με ένα εξωτερικό κανάλι όπως το Facebook Messenger.

Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, δεν απαιτούνται προγραμματιστικές γνώσεις. Η ολοκλήρωση του bot θα γίνει ακολουθώντας βήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μάθουμε και θα χρησιμοποιήσουμε βασικούς όρους, όπως τα intents, entities, parameters, contexts και events.

Πρόσθετο υλικό:

Build your first ML integrated ChatBot on DialogFlow. <https://towardsdatascience.com/build-your-first-ml-integrated-chatbot-on-dialogflow-7543bf768619>

How To Create A Chatbot With Google Dialogflow. <https://cobusgreyling.medium.com/how-to-create-a-chatbot-with-google-dialogflow-60616c2b802f>

The Four Pillars of Chatbot Architecture. <https://cobusgreyling.medium.com/the-four-pillars-of-chatbots-architecture-ad40ee09cfd0>

How To Create A Chatbot with GCP Dialogflow. <https://medium.com/@inewtechs/how-to-create-a-chatbot-with-gcp-dialogflow-b28248c9b693>

Building Chatbot Using Dialogflow — IGLab. <https://tutorials.botsfloor.com/https-medium-com-fidelgalla-building-chatbot-using-dialogflow-2f1926a22380>

Build an agent from scratch using best practices. <https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/tutorials/build-an-agent>

utl