Το chatbot είναι ένας ψηφιακός βοηθός, ένα λογισμικό που κατανοεί την φυσική ανθρώπινη γλώσσα και προσομοιώνει την ανθρώπινη συνομιλία. «Συνομιλεί» online με χρήστες, γραπτά ή προφορικά, και εκτελεί απλές, αυτοματοποιημένες εργασίες. Χαρακτηρίζεται ως εφαρμογή του μέλλοντος και η χρήση του αυξάνεται ραγδαία.

Στο εργαστήριο θα δημιουργήσουμε, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Dialogflow, το δικό μας λειτουργικό chatbot. Θα έρθουμε σε επαφή με έννοιες όπως η κατανόηση φυσικής γλώσσας (natural language understanding - NLU), η τεχνητή νοημοσύνη και οι ροές διαλόγων (conversational flows). Θα μάθουμε και θα χρησιμοποιήσουμε βασικούς όρους, όπως τα intents, entities, parameters, contexts και events. Θα εκπαιδεύσουμε το πρόγραμμά μας, έτσι ώστε να αναγνωρίζει τι του ζητείται και να απαντά ανάλογα, θα σχεδιάσουμε μία πλήρη ροή διαλόγου και θα κάνουμε πολλές διασκεδαστικές δοκιμές. Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, δεν απαιτούνται προγραμματιστικές γνώσεις.

Πρόσθετο υλικό:

Build your first ML integrated ChatBot on DialogFlow. <https://towardsdatascience.com/build-your-first-ml-integrated-chatbot-on-dialogflow-7543bf768619>

How To Create A Chatbot With Google Dialogflow. <https://cobusgreyling.medium.com/how-to-create-a-chatbot-with-google-dialogflow-60616c2b802f>

The Four Pillars of Chatbot Architecture. <https://cobusgreyling.medium.com/the-four-pillars-of-chatbots-architecture-ad40ee09cfd0>

How To Create A Chatbot with GCP Dialogflow. <https://medium.com/@inewtechs/how-to-create-a-chatbot-with-gcp-dialogflow-b28248c9b693>

Building Chatbot Using Dialogflow — IGLab. <https://tutorials.botsfloor.com/https-medium-com-fidelgalla-building-chatbot-using-dialogflow-2f1926a22380>

Build an agent from scratch using best practices. <https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/tutorials/build-an-agent>

utl