Στον γραφικό σχεδιασμό συνδυάζουμε σύμβολα, εικόνες και λέξεις για την οπτική αναπαράσταση μιας ιδέας. Βασικό εργαλείο του γραφικού σχεδιασμού είναι τα διανυσματικά γραφικά, που βασίζονται σε μαθηματικούς τύπους και γεωμετρία. Με την επεξεργασία και σύνθεση απλών σχημάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε περίπλοκες και εντυπωσιακές εικόνες.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μεταμορφώνονται σε γραφίστες και δημιουργούν το ψηφιακό εικονίδιο μιας εφαρμογής (app icon). Με τα διανυσματικά γραφικά δεν χρειάζεται να είμαστε «καλοί» στη ζωγραφική για να δημιουργήσουμε τα δικά μας σχέδια, αρκεί να έχουμε αναλυτική σκέψη, παρατηρητικότητα και το κατάλληλο δωρεάν λογισμικό.

Πρόσθετο υλικό:

Withrow Steven, Harris Jack
«Vector Graphics and Illustration», εκδόσεις: Rotovision 01/09/2008 ISBN: 9782888930112

Antonis Tsagaris
«Quick And Easy Vector Graphics: Learn the 5 basic skills that will have you creating icons, logos, illustrations and UI in minutes (Graphic Design for Beginners Book 1)», ASIN: B085WFKP33 March 12, 2020

Dabner David, Stewart Sandra, Vickress Abbie
«Graphic Design School», εκδόσεις: Thames & Hudson Ltd 05/03/2020 ISBN: 9780500295595

William Horton
«The Icon Book: Visual Symbols for Computer Systems and Documentation», εκδόσεις: Wiley; 1st edition (March 31, 1994) ISBN: 978-0471599012 

Οδηγός της Apple για τη δημιουργία app icon
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/macos/icons-and-images/app-icon/ 

Video tutorial για το λογισμικό Gravit designer
https://www.designer.io/en/tutorials/design-basics/

utl