Στο διάστημα από 19 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου 2022, πραγματοποιείται ο εκπαιδευτικός online διαγωνισμός Mini Jam Filmmaking, στον οποίο οι ομάδες που θα συμμετάσχουν καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους μικρό βίντεο βασισμένο σε ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό θέμα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να παρακολουθήσουν το υποστηρικτικό  εργαστήριο “Video Editing”, που θα πραγματοποιηθεί πριν τον διαγωνισμό. Μέσω ειδικής online πλατφόρμας, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για την διαδικασία του “production” και του “post-production” ενός βίντεο. Μεταξύ άλλων μαθαίνουν πώς να συνθέτουν και να επεξεργάζονται ένα βίντεο, να αφαιρούν ή να προσθέτουν σκηνές, να προσθέτουν κείμενα, μουσική, ηχητικά εφέ, μεταβάσεις, εικόνες και άλλα.

utl