Τι είναι η εικονική πραγματικότητα; Πού εφαρμόζεται; Τι λογισμικό και εξοπλισμό χρειαζόμαστε; Αυτά και όχι μόνο θα μάθουμε στο εργαστήριο Virtual Reality. Θα δημιουργήσουμε μία εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας όπου θα μάθουμε πώς λειτουργεί ο ψηφιακός κόσμος, η κάμερα σε σχέση με τον χρήστη, και πώς ο χρήστης εισάγεται σε αυτόν. Θα δώσουμε φυσικές ιδιότητες και υφή σε αντικείμενα, θα εισάγουμε animations σε αυτά, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουμε το ψηφιακό τους περιβάλλον (360ο skybox). Στο τέλος θα περιηγηθούμε στην εφαρμογή που δημιουργήσαμε, μέσω πληκτρολογίου ή μέσω ενός έξυπνου κινητού (smartphone). Zήσε τώρα την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας!

Πρόσθετο υλικό:

Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet, «Virtual Reality Technology, 2nd Edition», εκδόσεις: Wiley-IEEE Press July 2003 ISBN: 978-0-471-36089-6

Robert Scoble, Shel Israel, «The Fourth Transformation: How Augmented Reality & Artificial Intelligence Will Change Everything», εκδόσεις: Patrick Brewster Press; 1st Edition (December 7, 2016) ISBN-13: 978-1539894445

Giuliana Guazzaroni, «Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums (Advances in Computational Intelligence and Robotics) 1st Edition», εκδόσεις: IGI Global; 1st Edition (November 22, 2019) ISBN-13 : 978-1799817963

Jason Jerald, «The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality», εκδόσεις: Morgan & Claypool Publishers; Illustrated Edition (October 16, 2015) ISBN-13 : 978-1970001129

Brennan Spiegel, «VRx: How Virtual Therapeutics Will Revolutionize Medicine», εκδόσεις: Basic Books (October 6, 2020) ISBN-13: 978-1541699762

Jonathan Linowes, «Unity 2020 Virtual Reality Projects: Learn VR development by building immersive applications and games with Unity 2019.4 and later versions, 3rd Edition», εκδόσεις: Packt Publishing (July 30, 2020) ISBN-13: 978-1839217333

Playcanvas Tutorials https://developer.playcanvas.com/en/tutorials/?tags=

Playcanvas VR Tutorials https://developer.playcanvas.com/en/tutorials/?tags=vr

utl