Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

για σχολικές ομάδες

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης δημιουργήθηκαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία, λόγω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκαν κυρίως online:

Α. «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει…»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε από τα Γενικών Αρχείων του Κράτους, για μαθητικές ομάδες Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου.

Στο πρόγραμμα αυτό ο εκπαιδευτικός είχε την δυνατότητα να επιλέξει μία από τις δύο παρακάτω θεματικές:

1. «Λύσε το μυστήριο» / Βλέπω, παρατηρώ, σκέφτομαι, συνδυάζω, φαντάζομαι και οδηγούμαι στη λύση του μυστηρίου.

2. «Διάδωσε τα νέα» / Διαβάζω, εντοπίζω ειδήσεις, αναδεικνύω γεγονότα, ενημερώνω και αποκαλύπτω.

Οι μαθητές γινόντουσαν εξερευνητές και έλυναν μυστήρια ή διέδιδαν ως πολεμικοί ανταποκριτές τα νέα του αγώνα μέσα από μυστικούς κωδικούς που χρησιμοποιούσαν στην επανάσταση.

Τα προγράμματα είχαν σαν σκοπό να φέρουν τους μαθητές/τριες σε επαφή με το αρχειακό υλικό της Έκθεσης, να καλλιεργήσουν την αρχειακή συνείδηση και να αναδείξουν τις πολλαπλές δυναμικές των αρχειακών τεκμηρίων, με τρόπο άμεσο, επικοινωνιακό και ευχάριστο.

Τα αρχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση και στα προγράμματα προέρχονταν από την συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Β. «1821 κύματα - 200 χρόνια ελευθερίας»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε από την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, για μαθητικές ομάδες Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου.

Επιχειρώντας ένα νοητό ταξίδι στις ναυτικές πολεμικές επιχειρήσεις της Επανάστασης του 1821, μέσα από τα τεκμήρια και τις πηγές, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και ελεύθερα διαδικτυακά εργαλεία, μιλήσαμε και γνωρίσαμε τις προσωπικότητες, τα καράβια, τον εξοπλισμό, τις ιδέες, τα γεγονότα και τη δράση των ηρώων του Αγώνα στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τα κριτήρια αξιολόγησης της πληροφορίας και των πηγών και να εντοπίσουν τις κατάλληλες πληροφορίες για να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αναδεικνύουν τα πρόσωπα του Αγώνα και σημαντικές στιγμές από τη δράση τους.

Τρία ενδεικτικά πρόσωπα αποτελούν τις βασικές θεματικές ενότητες, τον κορμό πάνω στον οποίο βασίστηκε κάθε πρόγραμμα. Για τους μαθητές Δημοτικού είχαν επιλεγεί ευρέως γνωστοί ήρωες, ενώ για τους μαθητές Γυμνασίου, πρόσωπα λιγότερο διαδεδομένα, με εξίσου όμως μεγάλη συνεισφορά στον αγώνα στη θάλασσα.  Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες έρχονταν σε επαφή με πληροφορίες σχετικές με την ζωή αυτών των προσώπων, με τους τρόπους επικοινωνίας (σενιάλα), με τα πλοία του Αγώνα και τις σημαντικές ναυμαχίες στις οποίες συμμετείχαν. 

Γ. «Ιστορίες της θάλασσας – Η Ελληνική Επανάσταση στη θάλασσα»

Πρόγραμμα ξεναγήσεων για μαθητικές ομάδες Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου

Μέσα από τα πρόγραμμα ξεναγήσεων το μαθητικό κοινό γνώρισε -μέσα από αρχειακά τεκμήρια, μουσειακά κειμήλια (πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά) καθώς και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες-, την ελληνική Ιστορία που είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα, την εποποιία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, παράλληλα με την πολεμική μαεστρία και την ικανότητα των Ελλήνων στο θαλάσσιο εμπόριο.

Η επίσκεψη ξεκινούσε με μία πρώτη επαφή με την ιστορική περίοδο και το θέμα της Έκθεσης, την Ελληνική Επανάσταση στη θάλασσα. Αφού οι  μαθητές/τριες εξοικειωνόντουσαν με το περιβάλλον της έκθεσης και τη φύση των εκθεμάτων (τεκμήρια, αντικείμενα, ψηφιακές εφαρμογές),  η ξενάγηση αναπτυσσόταν γύρω από σημαντικά εκθέματα: το ακρόπρωρο ενός πλοίου της Επανάστασης, τις επιστολές του Ανδρέα Μιαούλη από το Μεσολόγγι, τις αναφορές στα πυρπολικά, το Βιβλίο των Σενιάλων, την πιστόλα και την αλληλογραφία της Μπουμπουλίνας και άλλα προσωπικά αντικείμενα ναυτικών ηρώων.

Το ενδιαφέρον στρέφονταν επίσης στην αναπαράσταση της ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούσαν το σχετικό βίντεο όπου δίνονταν το χρονολογικό, γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο (πότε, πού, ποιοι, σε σχέση με ποια γεγονότα). Ακολουθούσε ομαδική δραστηριότητα όπου κάθε ομάδα μελετούσε και παρουσίαζε ένα έκθεμα σχετικό με το Ναυαρίνο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μοντέλων των πλοίων. Η επίσκεψη ολοκληρωνόταν με μία VR εμπειρία εικονικής περιήγησης στα πλοία του Ναυαρίνου. (4 x ομάδες 6 μαθητών/τριων / 1 ομάδα ανά σετ εξοπλισμού*).  

Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της βιωματικής μάθησης και προσαρμοσμένο στο επίπεδο της εκάστοτε σχολικής/ηλικιακής ομάδας. 

*Η χρήση εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας (VR) προοριζόταν για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και σύμφωνα με τους κανόνες ορθής χρήσης.

ιε