ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Με φυσική παρουσία

Οι μαθητές προσέρχονται στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου και το εργαστήριο πραγματοποιείται διά ζώσης.

UTECH LAB.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Python 2

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί συνέχεια του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Python» | Ηλικίες: 12-18
Python 2

Text Adventure

Δημιουργία παιχνιδιού διαδραστικής αφήγησης
Text Adventure

2D Animation

Τεχνικές για δημιουργία ταινίας animation
2D Animation

utl