ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Online

Οι μαθητές συμμετέχουν στο εργαστήριο εξ αποστάσεως, με την χρήση ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Τα online εργαστήρια λαμβάνουν χώρα ζωντανά με την μορφή τηλεδιασκέψεων, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

UTECH LAB.  ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Text Adventure

Δημιουργία παιχνιδιού διαδραστικής αφήγησης
Text Adventure

2D Animation

Τεχνικές για δημιουργία ταινίας animation
2D Animation

utl