Το Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου Κλάδου Καταστρώματος συντάχθηκε από τον κ. Διονύσιο Ρασσιά, Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν., Διευθυντή της Σχολής πλοιάρχων ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, και τον κ. Νικόλαο Τσούλη, Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν., Διευθυντή της Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Μακεδονίας. Το Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου Κλάδου Μηχανής συντάχθηκε από τον κ. Γεώργιο Γκοτζαμάνη, Ναυπηγό Μηχανολόγο-Μηχανικό, Διευθυντή ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας, και τον κ. Ιωάννη Δάγκινη, Μηχανικό Α΄ τάξης Ε.Ν., Ε.Τ.Ε.Π. Μηχανικό Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Την επιμέλεια και των δύο εγχειριδίων πραγματοποίησε ο κ. Χρήστος Βαγιωνάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Η ομάδα σύνταξης των ΚΕΠ εργάστηκε επί δύο χρόνια υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Τα νέα εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου συντάχθηκαν με βάση τη Δ.Σ. STCW 1978, όπως έχει τροποποιηθεί, τα εγχειρίδια εκπαίδευσης του ISF, τα υφιστάμενα ΚΕΠ, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των ΑΕΝ, καθώς επίσης και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις πλοίων και εφαρμοστέων κανονισμών επί αυτών αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πλέον, οι σπουδαστές των ΑΕΝ θα λαμβάνουν ένα ΚΕΠ και για τα δύο εκπαιδευτικά ταξίδια τους, κατά τη διάρκεια των οποίων θα εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις τους στην πράξη, ώστε αποφοιτώντας από τις ΑΕΝ να μπορούν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς ως νέοι αξιωματικοί στις σύγχρονες απαιτήσεις των εμπορικών πλοίων.

 

Τα νέα ΚΕΠ για δόκιμους Πλοιάρχους και Μηχανικούς διατίθενται ελεύθερα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.

εκ